Drogová závislost a dopady na finance

Drogová závislost: Jak jí předcházet a co dělat, když zasáhne vaše finance?

Drogová závislost je bohužel téma, kterému se v dnešní době nelze vyhýbat. Nejde jen o zdravotní rizika, která s sebou užívání drog nese, ale také o závažné finanční dopady, jež se dotýkají jak samotných závislých, tak jejich blízkých. Jak lze závislosti předcházet a co dělat, když se kvůli ní dostanete do finančních problémů?

Co vede k závislosti na drogách

Statistiky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) hovoří jasně, s užíváním nelegálních drog má zkušenost více než třetina Čechů. Nejrozšířenější je konopí, následované pervitinem a kokainem. Navíc mýtus o tom, že drogy jsou problémem pouze mladých, je dávno vyvrácen. S drogami experimentují i lidé středního věku a senioři, a to z nejrůznějších důvodů.

Mezi faktory, které vedou k užívání drog patří:

 • vliv sociálního prostředí,
 • vysoká dostupnost drog,
 • chudoba,
 • sociální vyloučení,
 • genetické predispozice,
 • psychické problémy a trauma z minulosti.

Jak předcházet závislosti na drogách

Pokud víte, že máte predispozice k tomu, že byste mohli být závislí na drogách, měli byste prevenci věnovat mnohem větší pozornost. Pozor by si ale měli dát i ostatní, jelikož závislost si může vybudovat každý bez ohledu na věk, pohlaví či socioekonomické zázemí.

Nejdůležitější je se o drogách vzdělávat a znát jejich rizika. Informujte se o tom, jak drogy ovlivňují naše tělo i psychiku, jaká jsou s nimi spojena rizika. Pracujte na vašem psychickém zdraví. Pokud se cítíte smutní, úzkostliví nebo se potýkáme s depresí, vyhledejte pomoc odborníka a nesnažte si ulevit léky či jinými návykovými látkami.

Pociťujete-li, že ztrácíte nad konzumací některých návykových látek kontrolu, nebojte se obrátit na lékaře či organizaci, která se touto problematikou zabývá. Pokud podchytíte závislost hned na začátku, máte vysokou pravděpodobnost, že se jí zbavíte bez následků.

6 rad, jak řešit drogovou závislost a její finanční dopady

Zjistit, že vy sami nebo někdo blízký bojujete se závislostí, je obtížné. Důležité je zachovat chladnou hlavu, co nejdříve začít jednat a hledat dostupnou pomoc. Připravili jsme pro vás 6 rad, které vám pomohou nejen se závislostí, ale i jejími finančními dopady.

1. Vyhledejte odbornou pomoc

  Prvním a nejdůležitějším krokem je vyhledání odborné pomoci. Obraťte se na lékaře, psychiatra nebo adiktologa, kteří vám poradí s léčbou a dalším postupem.

  2. Informujte zdravotní pojišťovnu

  Po sdílení situace s lékařem nezapomeňte informovat i vaši zdravotní pojišťovnu. Ta vám poskytne informace o hrazené léčbě a dalších možnostech podpory.

  3. Komunikujte se zaměstnavatelem

   Otevřená komunikace se zaměstnavatelem je důležitá. Společně můžete hledat řešení, jak skloubit léčbu se zaměstnáním, například formou zkráceného úvazku či práci z domova.

   4. Prozkoumejte možnosti státní podpory

    V případě finančních potíží se informujte o možnostech státní podpory. Vhodnou volbou může být invalidní důchod (pokud vám závislost způsobila závažné zdravotní komplikace), příspěvek na bydlení nebo nemocenské dávky v případě pracovní neschopnosti z důvodu léčby.

    5. Využijte podpory sociálních služeb

     Síť institucí zaměřených na pomoc lidem s drogovou závislostí je poměrně široká. Sociální služby poskytují například odborné poradenství a sociálně-právní pomoc. Poradí vám, o jaké dávky zažádat a jak postupovat během léčby.

     6. Zapojte se do programů neziskových organizací

      Neziskové organizace hrají v boji se závislostí důležitou roli. Nabízejí terapie, podpůrné skupiny a další programy, nejen pro osoby závislé na drogách, ale i jejich blízké. Ne každému takové programy sednou, ale většina lidí zde najede potřebou motivace, aby se své závislosti zbavili.

      Závislost na drogách je vážný problém, který ovlivňuje zdraví i finance. V tomto případě je prevence obzvlášť důležitá a v mnohých případech dokáže předcházet nejčernějším scénářům. Pokud se se závislostí potýkáte právě teď, nevzdávejte se a požádejte o odbornou pomoc.