Úraz nebo vážné zranění a dopad na finance

Úrazy a vážná zranění: Jak se vypořádat s trvalými následky a ztrátou příjmu?

Život je nepředvídatelný a občas do cesty postaví překážky. Mezi ty nejnáročnější patří úrazy a vážná zranění. Kromě fyzické a psychické újmy s sebou často nesou i finanční problémy. Zjistěte s námi, jak se s nimi vyrovnat a předcházet jim.

Kde všude číhá nebezpečí

Český statistický úřad (ČSÚ) každoročně eviduje tisíce případů vážných úrazů. Mezi ty nejčastější patří pracovní úrazy, a to zejména ve stavebnictví a průmyslu, kde je riziko zranění vzhledem k charakteru práce vysoké.

Další početnou skupinu tvoří dopravní nehody, ať už se jedná o nehody aut, motorek nebo cyklistů. S rostoucí popularitou aktivního životního stylu narůstá i počet sportovních úrazů napříč všemi věkovými kategoriemi.

Příčiny těchto úrazů jsou různé, často pramení z banálních chyb. Obvyklá je nepozornost, nedodržování bezpečnostních předpisů či neznalost rizik spojených s danou činností.

Myslete na to, že i za zdánlivě banální situací se skrývají rizika, která mohou vést k vážným úrazům a zraněním –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ přehled těch nejčastějších si můžete projít v tabulce níže.

Typ úrazuNásledkyČetnost výskytu
Pracovní úrazyZlomeniny, amputace, těžké poranění hlavyVysoká
Dopravní nehodyZlomeniny, vnitřní poranění, smrtVysoká
Sportovní úrazyZlomeniny, vyvrtnutí, otřes mozkuStřední
Domácí nehodyPopáleniny, otravy, zlomeninyStřední
PádyZlomeniny, otřes mozku, vnitřní poraněníVysoká
PopáleninyTěžké popáleniny, jizvy, infekceNízká
Řezné rány        Hluboké rány, ztráta krve, infekceNízká
Úrazy při volnočasových aktivitáchZlomeniny, vyvrtnutí, otřes mozkuStřední

Jak úrazům a zraněním předcházet

I když se na úraz nelze připravit, existují kroky, které můžete podniknout pro minimalizaci rizik či zmírnění následků. Prevence by měla být na prvním místě. Dodržování bezpečnostních předpisů, ať už v práci, na silnici, nebo při sportu by mělo být naprostou samozřejmostí.

Stejně tak je důležité používání doporučených ochranných pomůcek, jako je přilba na kolo, ochranné brýle při práci s chemikáliemi či reflexní prvky při chůzi a jízdě za snížené viditelnosti. To vše může v případě nehody minimalizovat rozsah vašich zranění a zmírnit dopad na vaše zdraví i peněženku.

Jak se chránit před finančními následky úrazu

Sjednání úrazového pojištění je investicí do vlastního klidu a jistoty. V případě úrazu vám pojišťovna poskytne finanční kompenzaci, ať už se jedná o jednorázové odškodnění, denní odškodné za dobu léčení či krytí nákladů na rehabilitaci.

Vedle úrazového pojištění je vhodné myslet i na tvorbu finanční rezervy. Odborníci doporučují mít k dispozici finanční polštář, který pokryje alespoň 3 až 6 měsíců běžných výdajů. V případě úrazu a s ním spojené pracovní neschopnosti vám rezerva navíc poskytne potřebný klid a čas na zotavení.

Zvažte sjednání životního pojištění. S ním se ochráníte nejen před následky úrazů, ale i vážných onemocnění či smrti. V neposlední řadě mějte neustále pod kontrolou své závazky. Jedině tak budete vědět, kolik peněz potřebujete pro jejich pokrytí a snáze si vytvoříte dostatečnou rezervu.

Jak řešit finanční dopady po úrazu

Pokud k úrazu dojde, je důležité zachovat chladnou hlavu. V první řadě zamiřte k lékaři a řiďte se jeho pokyny. Následně událost nahlaste na policii ( v případě dopravní nehody či pracovního úrazu) a pojišťovně.

S lékařem se dohodněte na vystavení neschopenky, díky níž budete moci pobírat podporu v nezaměstnanosti. V případě, že vám úraz způsobil trvalé následky, můžete požádat o invalidní důchod.

Podle rozsahu následků vám bude přidělen jeden ze stupňů invalidity, od nichž se odvíjí také výše důchodu. Připravte se, že jeho výše není vysoká. Pokud si s ním nevystačíte, můžete ještě požádat o státní podporu v podobě příspěvku na bydlení či péči.

Vedle státní podpory existuje v České republice řada organizací, které poskytují podporu lidem v nouzi. Patří sem například sociální služby, které  vám zajistí poradenství, pomoc s vyřizováním dávek nebo zajišťování pečovatelské služby, a neziskové organizace, jež poskytují materiální pomoc, poradenství a další formy podpory.

Úraz nebo vážné zranění s sebou přináší nejen fyzickou a psychickou zátěž, ale také nemalé finanční starosti. Snažte se jim předcházet tím, že budete dodržovat bezpečnostní předpisy a doporučení. Pokud si chcete opravdu krýt záda, zvažte sjednání úrazového nebo životního pojištění.