Uvěznění a dopad na finance

Uvěznění a jeho dopad na finance: Co dělat, když se vám život obrátí vzhůru nohama?

Uvěznění, slovo, které vyvolává řadu asociací, a jen málokterá z nich je pozitivní. Kromě ztráty svobody a odloučení od blízkých s sebou pobyt za mřížemi nese řadu problémů, z nichž jedním z nejpalčivějších je otázka financí. Jak se připravit na výkon trestu a zaopatřit rodinu, je-li na vás finančně závislá?

Příjem ve vězení: Můžete za mřížemi pracovat?

Věznice neslouží pouze k odpykání trestu, ale také k osobnímu rozvoji vězňů. Vězni mohou často pracovat a nechat si vyplácet mzdu. Ta je nicméně ve srovnání s běžnými platy velmi nízká a zdaleka nestačí k pokrytí základních životních potřeb, natož na splácení dluhů.

Podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR z roku 2021 se průměrná mzda vězně pohybuje pod hranicí minimální mzdy. Spoléhat se na příjem z práce ve vězení je nereálné.

Navíc nemáte jistotu, že vám bude práce ve výkonu trestu povolena. Smůlu mají zejména vězni, kteří porušují kázeňská pravidla věznice nebo jsou ve vazbě.

Co dělat, když máte závazky nebo hypotéku?

Ztráta příjmu a zároveň potřeba splácet existující finanční závazky (např. splátky půjček, hypoték a dalších dluhů), představuje pro vězně a jejich rodiny obrovskou zátěž, někdy až nadlidský úkol. Kromě toho jim hrozí riziko sankcí ze strany věřitelů. Nemalá část dlužníků se ocitne v exekuci. V takové situaci je důležitá včasná a otevřená komunikace s finančními institucemi.

Dobrou zprávou je, že některé banky a finanční instituce vycházejí vstříc klientům v tíživé životní situaci včetně uvěznění. Nabízejí například možnost odkladu splátek nebo jejich dočasné snížení.

Insolvence: Nový začátek, nebo cesta do pekel?

Pokud je dluhová zátěž neúnosná a není šance na její splacení ani s pomocí rodiny a různých institucí, může být řešením vyhlášení insolvence. Jedná se o zákonem upravený hlídaný proces oddlužení, který umožňuje dlužníkovi zbavit se svých finančních závazků pod dohledem soudu a insolvenčního správce.

Insolvence, také osobní bankrot, může představovat nový začátek pro ty, kteří se ocitli v dluhové pasti. Umožňuje jim během několika let (obvykle 3 až 5 let) splatit alespoň část svých dluhů a zbytek jim může být odpuštěn.

Nicméně, vyhlášení insolvence s sebou nese řadu úskalí a omezení. Po dobu insolvence jste pod dohledem insolvenčního správce a soudu, přičemž musíte pravidelně dokládat své příjmy a výdaje. Pokud o insolvenci přemýšlíte, poraďte se nejprve s odborníkem a zhodnoťte všechny výhody a nevýhody.

Kde hledat podporu a odpovědi na vaše otázky?

Ztráta svobody a s ní spojené finanční problémy s sebou přináší mnoho otázek a nejistot. Kam se obrátit o pomoc? Kde hledat odpovědi a oporu v nelehké životní situaci? Naštěstí v České republice existuje síť organizací a institucí, které jsou připraveny nasměrovat vás správným směrem.

Hned po nástupu do výkonu trestu se můžete obrátit na sociální pracovníky působící ve věznici. Ti vám poskytnou základní informace o vašich právech a možnostech v oblasti finanční a sociální pomoci. Pomohou vám zorientovat se v systému a poradí vám, jaké relevantní instituce mimo zdi věznice můžete kontaktovat.

Velkou oporou v těžkých životních situacích jsou také neziskové organizace, které se specializují na pomoc lidem v nouzi. Například Charita ČR nabízí širokou škálu služeb, včetně materiální pomoci (ošacení, hygienické potřeby), potravinové pomoci, finanční podpory v akutní nouzi a poradenství. Pomoci vám může Člověk v tísni.

Jak se vyrovnat s tím, že musíte do vězení?

Nástup do vězení a s ním spojené problémy vám dokážou pořádně zamotat hlavu. Ne každému se podaří s touto skutečností vyrovnat. V první řadě je důležitá podpora rodiny a přátel. Právě dobrý vztah s blízkými vám pomůže překonat nejtěžší chvíle. Nezapomínejte na své psychické zdraví. Uvěznění a finanční problémy se podepíší na vaší psychice –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nejvíce vás potrápí stres a úzkosti.

Snažte se být aktivní a hledejte řešení své situace. Mluvte se sociálními pracovníky ve věznici, kontaktujte neziskové organizace nebo prostudujte webové stránky institucí, které nabízejí pomoc. Nebojte se obrátit na své věřitele a informujte je o své situaci.

Uvěznění s sebou přináší mnoho těžkých zkoušek, ale i přes ztrátu svobody, odloučení od blízkých a tíživou finanční situaci vždy existuje naděje na lepší budoucnost. Spolupracujte s věznicí, sociálními pracovníky a neziskovými organizacemi, které vám pomohou zorientovat se a nabídnout vám možnosti, jak vaši situaci efektivně řešit.