Ztráta bydlení a dopad na finance

Ztráta bydlení a finanční dopady: Co dělat, když přijdete o střechu nad hlavou?

Domov dává pocit bezpečí a jistoty. Pro většinu lidí je to místo, kam se vrací po náročném dni, aby si užili klid a pohodu. Představte si, že o toto místo znenadání přijdete. V takovém případě vás čeká nejen velká ztráta, ale i nemalé finanční problémy. Co dělat, když přijdete o střechu nad hlavou a jak můžete na takovou situací připravit?

Okolností, za kterých můžete přijít o bydlení

Ztráta bydlení může mít mnoho příčin, od nepředvídatelných událostí až po složité životní situace. Pojďme se společně podívat na ty nejčastější.

Požár

Požár dokáže v mžiku proměnit váš domov v hromadu popela. I když se s takovou situací setkáte výjimečně, je dobré být připraven. Zajistěte svůj dům a vybavte ho prvky a systémy, které dokáží požáru zabránit nebo na něj upozornit. Sjednejte si odpovídající pojištění.

Vystěhování z nájmu

Neshody s pronajímatelem, neplacení nájemného nebo porušování nájemní smlouvy mohou vést až k vypovězení nájmu a vystěhování. Před podpisem nájemní smlouvy si přečtěte práva a povinnosti nájemníka a v případě sporu se obraťte na právníka.

Osobní vztahy

Rozchod partnerů, rodinné problémy nebo domácí násilí mohou vést k tomu, že jeden z partnerů je nucen opustit společnou domácnost. I v tomto případě je důležité, abyste znali svá práva a věděli, jak se bránit neoprávněnému vystěhování, či jak se finančně mezi sebou vyrovnat.

Jak předcházet náhlé ztrátě bydlení

Na všechny situace se nelze dopředu připravit, můžete ale podniknout kroky, se kterými snížíte riziko ztráty vašeho domova a zmírníte následky. Nejdůležitější je prevence. Kontrolujte stav nemovitosti, dodržujte bezpečnostní pravidla a včas řešte případné závady.

Navíc udržujte dobré vztahy s pronajímatelem a řešte případné spory ihned. Vedle toho si tvořte menší finanční rezervu, která vám pomůže pokrýt náklady při případných sporech. Pokud se vám podaří naspořit větší objem úspor, můžete s jejich pomocí pokrýt i dočasné bydlení.

Nezapomeňte ani na pojištění. Vybírat můžete mezi dvěma druhy, a to pojištěním domácnosti a nemovitosti. První kryje pouze věci a vybavení uvnitř domácnosti. Druhý slouží k pojištění samotné nemovitosti.

Jak na výběr výhodného pojištění domácnosti a nemovitosti

Pojištění domácnosti a nemovitosti by mělo být samozřejmostí. Chrání před finančními dopady nepředvídatelných událostí, jako je požár, povodeň, krádež nebo vandalismus. Je třeba věnovat pozornost jeho výběru, díky čemuž budete mít jistotu, že pojištění pokryje všechna hrozící rizika.

Zanalyzujte svá rizika a potřeby

Než začnete porovnávat nabídky, zamyslete se, jaká rizika vám hrozí a jakou výši krytí potřebujete. Zohledněte lokalitu vašeho bydliště, typ nemovitosti, stáří vybavení a další faktory.

Porovnejte nabídky od více pojišťoven

Nespokojte se s první nabídkou, kterou dostanete. Využijte online srovnávače pojištění a oslovte i jednotlivé pojišťovny. Porovnejte nejen cenu, rozsah, výluky z pojištění a další podmínky.

Nepodceňujte výluky z pojištění

Pečlivě si prostudujte výluky z pojištění, abyste věděli, na co se pojištění nevztahuje. Klienti to často zjistí až při pojistné události. Dejte si pozor zejména na přírodní živly a katastrofy. Některé pojistky nekryjí například povodeň nebo tornádo.

Zvolte optimální výši pojistné částky

Pojistná částka by měla odpovídat skutečné hodnotě vašeho majetku. Pokud bude podpojištěná, pojišťovna vám v případě škody nevyplatí plnou náhradu. V případě nadpojištění zase platíte zbytečně vysoké pojistné.

Co dělat, když přijdete o bydlení?

Když se ocitnete bez střechy nad hlavou, zachovejte chladnou hlavu a hledejte řešení. I když vše vypadá černě, vždy lze najít schůdné řešení. Nejprve si zajistěte dočasné ubytování u rodiny, přátel či azylovém domě. Následně kontaktujte pojišťovnu a informujte ji o vzniklé situaci. Poté se zaměřte na hledání nového bydlení a prozkoumejte možnosti finanční pomoci.

Obraťte se na Úřad práce ČR a informujte se o sociálních dávkách, na které máte nárok, jako je příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další. Pomoc nabízejí neziskové organizace, které poskytují finanční podporu, poradenství a další služby lidem v nouzi.

Ztráta domova je velká rána, ale i přes počáteční beznaděj existuje cesta ven. Pokud jste si sjednali výhodnou pojistku, máte z půlky vyhráno. O pomoc můžete požádat státní a neziskové organizace, které vám pomohou najít bydlení a nalézt dočasný příjem v případě nutnosti.