Invalidní důchod a dopad na finance

Invalidní důchod znamená výrazný pokles příjmů za předpokladu, že člověk pobírá pouze samotný důchod. Byl-li člověk pojištěn na soukromém životním pojištění, plnění mu může pomoci vyřešit dopad invalidity na většinu finančních záležitostí. Značná část Čechů stále důležitost pojištění a dopadů případné invalidity podceňuje. 

Co je invalidní důchod a kdo ho pobírá

Invalidní důchod je podpora státu určená osobám se sníženou možností pracovat. Lidem, kterým jejich zdravotní stav vyvolaný nemocí nebo úrazem ztěžuje společenské uplatnění, přiznává stát takzvanou invaliditu a z ní vypočtený invalidní důchod. Existují tři stupně závažnosti.

Půjčka nevyšla? Zjistěte, co s tím

Zamítli vám půjčku a vy nevíte, co teď? Máme pro vás pár tipů, jak se s tím vypořádat a co dělat dál.

Tři stupně invalidity a výše invalidního důchodu

První stupeň invalidity značí pokles pracovní schopnosti člověka nejméně o 35 %, u druhého stupně o 50 % a u třetího 70 % a více

Od přiznaného stupně invalidity se odvíjí výše invalidního důchodu. Pro všechny stupně je stejná základní výměra, stanovená na 10 % průměrné mzdy. K ní se připočítává procentní výměra, která roste spolu se stupněm invalidity, výší předchozího příjmu a odpracovanými roky. 

Jak na zamítnutou půjčku?

Dostali jste zamítnutí půjčky? Nezoufejte! Poradíme vám, jaké mohou být důvody a jak zvýšit své šance na úspěch.

Jak se počítá invalidní důchod

Pokles příjmu je obrovský. Například (výpočet pro rok 2024):

  • člověku s odpracovanými 3 roky a s minimální mzdou (necelých 19 000 Kč) přizná stát invalidní důchod ve výši 5 170 Kč v I. stupni, 5 170 Kč ve II. stupni (promítá se nízký počet odpracovaných let) a 5 250 Kč ve III. stupni invalidity.
  • člověk s odpracovanými 10 lety a s příjmem 30 000 Kč hrubého, bude jako invalidní důchod pobírat v I. stupni 5 506 Kč, ve II. stupni 6 059 Kč a ve III. stupni 7 718 Kč. 
  • člověk s odpracovanými 10 lety a s příjmem 40 000 Kč hrubého, bude jako invalidní důchod pobírat v I. stupni 5 636 Kč, ve II. stupni 6 254 Kč a ve III. stupni 8 108 Kč.
  • člověk s odpracovanými 10 lety a s příjmem 50 000 Kč hrubého, bude jako invalidní důchod pobírat v I. stupni 5 766 Kč, ve II. stupni 6 449 Kč a ve III. stupni 8 498Kč.

Kdo ještě nepracoval, invalidní důchod nedostane

Nárok na invalidní důchod není automatický. Musí mu předcházet odpracovaná doba, která se liší v závislosti na věku invalidy. Pohybuje se v rozmezí od několika měsíců (do 20 let věku) do 5 let (nad 28 let věku). 

Přivýdělek k invalidnímu důchodu 

Každý invalidní důchodce si smí přivydělat tolik, na kolik stačí. Jediné omezení představuje jeho zdravotní stav. Stát mu žádná omezení v této oblasti neklade. Stejně je tomu v samostatné výdělečné činnosti, invalidní důchodce může být OSVČ.

Pečlivě zvažte potřebu půjčky

Než si půjčíte, zeptejte se sami sebe: „Opravdu ty peníze potřebuju?“ Pokud už máte dluhy, další půjčka může situaci zhoršit. Rozhodujte se s rozvahou a plánujte chytře!

Invalidní důchodce v I. a II. stupni může pobírat podporu v nezaměstnanosti

Člověku v I. a II. stupni invalidity zbývá dost „pracovní kapacity“ na přivýdělek, je proto brán jako součást pracovního trhu včetně nároku na podporu v nezaměstnanosti se zachováním stejných podmínek jako u ostatních uchazečů o zaměstnání. Invalidní důchod je tedy primárně podpůrný příjem, kompenzace pracovního omezení.

Příjemce invalidního důchodu ve III. stupni podporu pobírat nemůže. Na druhou stranu je třetí stupeň invalidity započítáván do nároku na starobní důchod, první dva stupně nikoliv. 

Jinými slovy: pokud příjemce prvních dvou stupňů invalidního důchodu nepracuje, připravuje se o odpracované roky nezbytné k přiznání důchodu starobního.

Vyplatí se mít životní pojištění

Životní pojištění je extrémně důležitým ochranným prvkem. Musí ovšem být sjednáno včas a správně nastavena pojistná rizika. U invalidity je nutné nastavit vysoké částky, neboť pokles příjmů je značný. Ne každý invalidní důchodce si dokáže přivydělat. Zejména psychická onemocnění a nemoci nervové soustavy jsou značnou překážkou v pracovním uplatnění.

Ze životního pojištění přichází plnění na účet pojištěného. V případě pojištění schopnosti splácet, které se sjednává k úvěrům, putuje pojistné plnění přímo k poskytovateli půjčky. Ale pozor, netýká se všech stupňů invalidity.

Jak se invalidní důchod promítne do splácených půjček

Hodně záleží, zda člověk zůstane pouze příjemcem invalidního důchodu, nebo si k němu dokáže i přivydělat. Dlouhodobá pracovní neschopnost, která invaliditě (často) předchází, je první situace, kterou je nutné nahlásit poskytovateli splácené půjčky. Většinou už tento stav vede k dlouhodobě sníženému příjmu a k nutnosti vyjednat si s věřitelem snížení splátek a rozložení půjčky do delšího období. Případně refinancovat na půjčku, kde bude pomalejší splácení umožněno bez sankcí.

Nutné je nahlásit i následnou invaliditu a probrat s věřitelem aktuální možnosti. Ale když si člověk v invaliditě přivydělává, je pro něj invalidní důchod stabilním „přilepšením“ k  běžnému výdělku. Z pohledu splácení půjčky se nemusí měnit vůbec nic. 

Byla-li půjčka pojištěná na invaliditu a dlužníkovi přiznal stát III. stupeň, uhradí 12 splátek úvěru pojišťovna. Výjimečně se dá pojistit i II. stupeň. 

Lze si vzít novou půjčku, když žadatel pobírá invalidní důchod?

Ano, vyjednání nové půjčky je možné. Ovšem počítejte s tím, že bude nutné mít k důchodu ještě i další pravidelný příjem. Jak jste viděli výše, samotný invalidní důchod, dokonce ani ve třetím stupni, zdaleka nestačí na pokrytí běžných životních výdajů, natož na splácení úvěru. Figurovat můžete i jako spoludlužník (spolužadatel o půjčku).

Nebaví vás vyplňovat žádosti o půjčky po jedné?

Vyplňte pouze jeden formulář a my za vás prověříme všechny úvěrové společnosti na trhu. Zjistíme, kdo vám půjčku opravdu poskytne, a vy si můžete jen vybrat.