Pojištění výpadku příjmu【duben 2024】

Pojištění výpadku pravidelného příjmu bývá součástí životního pojištění. Sjednává se jako samostatné rizikové pojištění, nebo jako pojištění s investiční složkou. Pojistit lze hned několik příčin výpadku, zejména pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, invaliditu či ztrátu zaměstnání/podnikání. Pojišťovna vyplácí sjednané částky, které mohou následky nečekaného výpadku příjmu zmírnit. Jak to funguje?

Co je rizikové životní pojištění

Rizikovým životním pojištěním je pojištění týkající se života pojištěného klienta. Sjednat se dá na různě dlouhou dobu a neobejde se bez pojištění rizika úmrtí (vyvolaného nemocí, úrazem nebo z obou možných příčin).

K základnímu životnímu pojištění lze sjednávat připojištění, mimo jiné i pro případ výpadku příjmu. Vyvolán může být hospitalizací, pracovní neschopností, ošetřováním člena rodiny, invaliditou nebo ztrátou zaměstnání/podnikání. Pojistit lze další životní rizika, viz níže.

Na vlastní kůži jsme otestovali a ohodnotili všechny rychlé půjčky

Vzali jsme si přes 20 půjček a vznikl tak zcela unikátní průzkum půjček v Česku. Zaměřili jsme se na více než 40 parametrů v 5 kategoriích od Ceny, Rychlosti, Transparentnosti, Férovosti a Dostupnosti.

Co je životní pojištění s investiční složkou

Životní pojištění s investiční složkou je pojištěním, které zakládá nárok na daňové odpočty. To znamená, že jednak musí být sjednáno na alespoň 5 let a minimálně do 60 let věku pojištěného. Jednak musí být placené pojistné vyšší než náklady na pojištění. Přeplatek pojišťovna investuje. 

Zde se objevuje i takzvané pojištění na dožití se určitého věku. Pokud pojištěný zemře dříve, rodina dostane vyplaceno sjednané pojistné plnění. Jestliže se sjednaného věku dožije, od pojišťovny klient získá naspořenou a zhodnocenou částku. Jedná se o jeden z produktů úspor na stáří. 

Půjčujte si s rozmyslem

Než o půjčku zažádáte, v klidu si rozmyslete, zda peníze navíc opravdu potřebujete. Pokud už peníze dlužíte nebo jste například v exekuci, nemusí být další půjčka to nejlepší řešení.

Pojištění dlouhodobé péče

Do světa životního pojištění se teprve nedávno dostalo pojištění dlouhodobé péče. I ono je daňově uznatelné. Pojistit se tu dá pro případ závislosti na pomoci jiné osoby. V případě ztráty soběstačnosti bude pojišťovna vyplácet pravidelnou rentu.

Jaká pojistná rizika si lze sjednat

U životního pojištění se vždycky musí pojistit riziko smrti následkem úrazu nebo nemocí, nejlépe z obou příčin. Následná rizika se sjednávají jako připojištění k základnímu pojištění. Jsou to především:

  • úraz – hospitalizace, bolestné (denní odškodné), trvalé následky, pracovní neschopnost, invalidita
  • vážná nemoc – diagnóza, hospitalizace, trvalé následky, pracovní neschopnost, invalidita
  • běžná pracovní neschopnost – z nemoci, která není vážná, či z drobnějšího úrazu
  • autonehoda – vyšší plnění z úrazu, pokud ho způsobí autonehoda
  • stomatologické výkony
  • ošetřování člena rodiny
  • ztráta zaměstnání/podnikání
  • u žen možnost pojištění „ženských“ nemocí
  • zproštění od plateb pojistného – za podmínek stanovených ve smlouvě
  • připojištění dětí

Připojištění výpadku příjmu

Z výše vyjmenovaných připojištění vyplývá, že pojištění výpadku příjmu není jen jedno. Dá se sjednat jako součást životního pojištění a nastavit v několika variantách. Jeho smyslem je pomoci pojištěnému překonat období se sníženým pravidelným příjmem

Pojišťovna v těchto situacích vyplácí sjednané denní dávky. Klient je smí použít jakkoliv, nejde o účelové peníze. Plnění z životního pojištění není zdanitelným příjmem, celé zůstává pojištěnému. Tím se pojištění výpadku příjmu liší od pojištění schopnosti splácet.

Velké rozdíly mezi pojišťovnami jsou v termínech výplat pojistného plnění. Málokdy se setkáte s plněním od prvního dne. Většinou musí pracovní neschopnost trvat alespoň 15 dní, u některých pojistek dokonce 30 dní (s možností výplaty zpětně). Při sjednání pojištění se vždycky zaměřte na tyto termíny, stejně tak na výluky z pojištění. Abyste nebyli nepříjemně překvapeni, že po třítýdenní nemoci nedostanete od pojišťovny vůbec nic.

“Sazby nebankovních půjček až na pár výjimek odpovídají jejich rizikovosti, a navíc zmizely astronomické sankce za nesplácení.“

Daniel Hůle, expert na půjčky z neziskové organizace Člověk v tísni

Jak dlouho může trvat pracovní neschopnost?

Pojišťovny se k délce trvání pracovní neschopnosti stavějí dvěma způsoby. Některé mají své tabulky a pracovní neschopnost proplácejí maximálně v počtu dní, který je stanoven v tabulce k dané diagnóze. A víc neproplatí, i když neschopenka ve skutečnosti trvá pojištěnému mnohem déle. Druhá skupina pojišťoven vyplácí podle skutečného a lékařem potvrzeného počtu dní.

Kdy pojišťovna vyplácí za výpadek příjmu?

Při kratší pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny se o výplatu pojistného plnění žádá jednorázově a až po jejich ukončení. U dlouhodobějších záležitostí lze pojišťovnu po určité době požádat o zálohu, vyplácenou pravidelně. Nejdřív ale většinou po dvou měsících. 

Nepočítejte s tím, že pokud onemocníte, uhradí za vás pojišťovna hned první následující splátku. Někdy ani tu druhou. Našetřeno byste vždycky měli mít alespoň na tři splátky dopředu. Jedině tak máte jistotu, že pojistné plnění stihne přijít včas a vy se nedostanete do prodlení se splácením úvěru.

Lze si sjednat novou půjčku během pracovní neschopnosti?

Pracovní neschopnost je značnou překážkou ke sjednání půjčky, především u banky. Lze si sice půjčku předem dohodnout, ale k podpisu může dojít, až je klient uschopněn. 

U nebankovních půjček je situace odlišná. Protože se nebankovní poskytovatelé orientují i na velmi krátkodobé půjčky a v nízkých částkách, mohou si dovolit poskytnout drobnou půjčku v pracovní neschopnosti. Někdy jako první půjčku zdarma, většinou s datem splatnosti do 30 dní. 

Lze si sjednat hypotéku během pracovní neschopnosti?

U hypoték je situace v podstatě stejná: lze ji sice v pracovní neschopnosti vyjednat, ale k podpisu může dojít, až je neschopenka ukončená (snad až na opravdu ojedinělé výjimky).

Nebaví vás vyplňovat žádosti o půjčky po jedné?

Vyplňte pouze jeden formulář a my za vás prověříme všechny úvěrové společnosti na trhu. Zjistíme, kdo vám půjčku opravdu poskytne, a vy si můžete jen vybrat.