Pojištění schopnosti splácet

Uvažujete o půjčce a kvůli bezpečnosti přemýšlíte nad pojištěním splátek? Plánujete hypotéku a rozhodujete se mezi pojištěním schopnosti splácet a mezi životní pojistkou zahrnující i připojištění výpadku příjmů? Přečtěte si vše důležité o obou typech pojištění k půjčce a dokážete se rozhodnout snáz.

Co je pojištění schopnost splácet

Jako pojištění schopnosti splácet označujeme druh pojistné smlouvy, která:

 • se orientuje pouze na výpadek, či snížení vašich příjmů
 • pojistné plnění vyplácí věřiteli (poskytovateli půjčky), nikoliv pojištěnému.

Půjčka nevyšla? Zjistěte, co s tím

Zamítli vám půjčku a vy nevíte, co teď? Máme pro vás pár tipů, jak se s tím vypořádat a co dělat dál.

Jaké situace může pojištění schopnosti splácet pokrýt

Zaměřuje na pojistné události, které mohou vést k dlouhodobému výpadku příjmů a následné ztrátě schopnosti splácet úvěr či úvěry. Ne každá pojistka pokrývá takové události. Nejčastěji se setkáme s pojištěním pro případ:

 • nemoci a úrazu (pracovní neschopnost)
 • hospitalizace
 • ztráty zaměstnání
 • zrušení živnosti
 • péče o osobu blízkou (tzv. paragraf, například s nemocným dítětem)
 • invalidity (většinou až vyššího stupně)
 • přiznání ZTP/P
 • úmrtí.

Jak funguje pojištění schopnosti splácet 

Základní princip pojištění zajišťuje poskytovateli půjčky (věřiteli) řádné splácení úvěru i v době, kdy dlužník čelí finančně nepříznivému období. Například kvůli delší pracovní neschopnosti.

Pojišťovna, u níž je toto pojištění sjednáno, vyplácí pojistné plnění přímo bance či nebankovní společnosti. Jinými slovy: pojištěnému žádné peníze nepřijdou: pojišťovna za něj uhradí ve smlouvě stanovený počet splátek. 

Jak na zamítnutou půjčku?

Dostali jste zamítnutí půjčky? Nezoufejte! Poradíme vám, jaké mohou být důvody a jak zvýšit své šance na úspěch.

K jakým závazkům lze sjednat pojištění schopnosti splácet

Nejčastěji se s ním setkáváme u hypoték. Ale výjimkou nejsou ani střednědobé a dlouhodobé půjčky bez zástavy majetku. Pojistit se dá i splácení leasingu nebo účelové půjčky, například na auto. Nelze jej sjednat u mikropůjček.

Jak vysoké je plnění z tohoto pojištění a jak se vyplácí?

Počet hrazených splátek se liší podle druhu pojistné události. 

 • Nejvyšší plnění se sjednává pro případ úmrtí klienta (dlužníka), tehdy za něj pojišťovna doplatí celou zbývající částku půjčky. Rodina díky tomu nezůstane po úmrtí svého člena zatížena jeho dluhem. Stejně je tomu i v případě invalidity III. (a někdy i II.) stupně, přiznání ZTP/P
 • U pracovní neschopnosti většinou hradí pojišťovna maximálně 12 splátek. Nemusejí být „po sobě jdoucí“, u víceleté půjčky se období pracovní neschopnosti sčítají. Různá pojištění se značně liší v „karenční době“, tedy v počtu dní, po které musí pracovní neschopnost trvat, aby pojišťovna začala hradit splátky za klienta.
 • Stejný počet splátek hradí pojištění i v případě nedobrovolné ztráty zaměstnání či zrušení živnosti. I zde se liší nutný minimální počet dní klienta bez práce, po kterém začnou pojišťovny hradit splátky za klienta.
 • Maximální limit 12 splátek se většinou stanovuje i u ošetřování člena rodiny.
 • U hospitalizace hradí pojištění většinou jen jedinou splátku. 

Některá pojištění schopnosti splácet přinášejí klientům služby navíc, podobně jako známe například asistenci u havarijního pojištění. Například online ordinaci lékaře, přehled o nejbližších zdravotnických zařízeních v okolí a podobně

Pečlivě zvažte potřebu půjčky

Než si půjčíte, zeptejte se sami sebe: „Opravdu ty peníze potřebuju?“ Pokud už máte dluhy, další půjčka může situaci zhoršit. Rozhodujte se s rozvahou a plánujte chytře!

Kde se uzavírá pojištění schopnosti splácet 

Tento typ pojištění se uzavírá přímo s poskytovatelem půjčky. Ten má uzavřenu hromadnou smlouvu s pojišťovnou, jednotlivé pojistky sjednává jako (volitelnou) součást smlouvy o spotřebitelském úvěru. 

Výhody pojištění schopnosti splácet

 • ochrana před finanční tísní způsobenou výpadkem příjmů
 • ochrana před sankcemi z prodlení
 • pokrytí splátek úvěru v měsících se sníženým nebo žádným příjmem
 • často sleva z úrokové sazby u půjčky
 • snížení stresu ze zadlužení

Nevýhody pojištění schopnosti splácet

 • často zvyšuje celkové náklady na půjčku
 • značné výluky z pojištění
 • někde příliš dlouhé doby trvání poklesu příjmu nutné pro zahájení úhrady splátek
 • většinou jen omezený počet proplacených splátek
 • limity pro maximální hrazenou splátku nebo pro maximální součet uhrazené splátky.

Kdy zvážit pojištění splátek?

Pojištění splátek se může vyplatit, pokud nemáte sjednáno životní pojištění s dostatečně vysokým plněním pro případ pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, hospitalizace aj. 

Čím se pojištění schopnosti splácet liší od pojištění výpadku příjmů?

Pojištění schopnosti splácet: 

 • nevyplácí pojistné plnění pojištěnému, ale rovnou jeho bance či nebankovní společnosti, kde si sjednal úvěr
 • většinou se vztahuje na splácení konkrétního úvěru
 • má značně omezená pravidla pro uznání pojistné události
 • dost omezená je i maximální částka k výplatě: odvíjí se od výše sjednané půjčky a měsíčních splátek
 • s ukončením půjčky končí i pojištění schopnosti splácet. To se vztahuje i na konsolidaci nebo refinancování.

Naproti tomu pojištění výpadku příjmů:

 • je součástí životního pojištění, je komplexnější
 • vztahuje se na klienta, nikoliv na jeho půjčku
 • jestliže pojištěnému vypadne příjem, obdrží na svůj účet náhradu od pojišťovny (pojistné plnění). A je na jeho rozhodnutí, jak s penězi naloží. Použít je může na splátku úvěru, ovšem i jakkoliv jinak 
 • pojištění výpadku příjmů pokračuje i po doplacení půjčky, nijak s ní totiž nesouvisí
 • horní hranice pojistného plnění se odvíjí od povahy pojistné události a sjednaných limitů. Například při úmrtí pojištěného může jeho rodina získat nejen peníze na doplacení půjčky, ale i další částku pro zajištění svých budoucích potřeb.

Nebaví vás vyplňovat žádosti o půjčky po jedné?

Vyplňte pouze jeden formulář a my za vás prověříme všechny úvěrové společnosti na trhu. Zjistíme, kdo vám půjčku opravdu poskytne, a vy si můžete jen vybrat.