Rozvod a dopad na finance

I rozvod je životním krokem s mnoha finančními dopady. Jednak zanikají práva a povinnosti spojené s manželstvím, jednak vznikají práva a povinnosti nové, zejména pokud jsou v bývalém manželství nezaopatřené děti. Vyživovací povinnost se někdy může vztahovat i na bývalého manžela/manželku. Přečtěte si, které kroky a dopady jsou s rozvodem spojené.

Rozvodu musí předcházet rozhodnutí o dětech, výživném i o majetku

Legislativa říká, že manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Než ale soud manželství rozvede, musí se partneři dohodnout (nebo soud určit) na péči o děti, na vyživovací povinnosti a na majetkovém vyrovnání manželství.

Půjčka nevyšla? Zjistěte, co s tím

Zamítli vám půjčku a vy nevíte, co teď? Máme pro vás pár tipů, jak se s tím vypořádat a co dělat dál.

Vyživovací povinnost a její stanovení

Vyživovací povinnost spočívá v povinnosti pravidelně zasílat výživné (lidově označované jako alimenty). Výživné může náležet jak nezaopatřeným dětem, tak dokonce i bývalému manželovi, resp. manželce. 

Bývalý partner má nárok na výživné po rozvodu v případě, že se není schopen sám živit, přičemž tato neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním. Typicky jde o rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, kteří po rozvodu nemohou začít pracovat a živit se. Vyživovací povinnost samozřejmě nevzniká až rozvodem, je už součástí manželského svazku. Po rozvodu se musí jen zajistit, aby pokračovala po celou dobu, co bude výživné potřeba.

Nezaopatřené děti mají nárok na výživné vždycky, maximálně do věku 26 let. Výživné se počítá jinak pro děti ve střídavé péči a jinak pro děti v takzvané péči výhradní.

Jak na zamítnutou půjčku?

Dostali jste zamítnutí půjčky? Nezoufejte! Poradíme vám, jaké mohou být důvody a jak zvýšit své šance na úspěch.

Rozdělení majetku

Stejně jako svatbou vzniká společné jmění manželů, rozvodem SJM zase zaniká. Rozvod přitom není jediným momentem, kdy SJM zanikne. Stejně je tomu v případě prohlášení konkurzu na jednoho z manželů (oddlužení), či uložení tzv. trestu propadnutí majetku jednomu z manželů. SJM v případě rozvodu zaniká v den nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Zánik společného jmění manželů je nutné vypořádat. Většinou k tomu poslouží dohoda obou manželů. Není-li možné dohody dosáhnout, vypořádá se majetek dle rozhodnutí soudu. Na skutečné vypořádání pak mají bývalí manželé tři roky. 

Pokud to během této lhůty nestihnou, nárok na vypořádání zaniká. Má se totiž za to, že po uplynutí tří let došlo k vypořádání společného jmění. Tento právní konstrukt se nazývá „nevyvratitelná domněnka“ a najdete jej v Občanském zákoníku.

Rozdělení nemovitého majetku

U nemovitostí je proces o něco komplikovanější, neboť změnu majitele (či odchod jednoho z nich) musí bývalí manželé nechat zapsat do Katastru nemovitostí. Ale kdy? V případě vzájemné dohody manželů lze požadavek na záznam do Katastru vložit ihned po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. A teprve se změnou záznamu v Katastru bude dohoda o úpravě majetkových poměrů platná.

Pokud o rozdělení nemovitého majetku musel rozhodnout soud, nejčastěji provede Katastrální úřad změnu právě na základě oznámení soudu. Součinnost bývalých manželů tu není vyžadována.

Rozdělení dluhů, včetně hypotéky

Nejen majetek a peníze, ale i dluhy patří do společného jmění manželů. Proto i o dluzích je nutné se při rozvodu dohodnout, nebo o nich nechat rozhodnout soud. Ve splácení se pak pokračuje podle dohody nebo rozsudku.

U hypotéky je situace komplikovanější, s převodem nemovitosti zatížené hypotékou totiž musí souhlasit banka. Jestliže byla nemovitost ve vlastnictví obou, ale po rozvodu přechází pouze na jednoho z nich, bez souhlasu banky se tento krok udělat nedá. Banka bude zjišťovat schopnost splácet toho z manželů, na kterého se má nemovitost převést.

Někdy se manželé dohodnou na společném splácení, aby děti mohly zůstat bydlet, kde žily doposud. V takovém případě nebude mít banka problém s převodem nemovitosti souhlasit. Pokud se ale nedohodnou a úvěruschopnost není pro převod hypotéky na jediného dlužníka dostatečná, nezbude než nemovitost s hypotékou prodat

Pečlivě zvažte potřebu půjčky

Než si půjčíte, zeptejte se sami sebe: „Opravdu ty peníze potřebuju?“ Pokud už máte dluhy, další půjčka může situaci zhoršit. Rozhodujte se s rozvahou a plánujte chytře!

Hrozí manželovi exekuce? Rozvodem můžete zachránit mnohé

Exekuce se vztahuje na společné jmění manželů v i případě, že si půjčku vzal jen jeden z nich. Jakmile SJM neexistuje, smí exekutor sáhnout pouze na majetek dlužníka, ale dál už ne. Proto jestliže zjistíte velké dluhy svého manžela/manželky, které nesplácí, a neskončí to jinak než exekucí, pomůže co nejrychleji požádat o rozvod a zrušení SJM. 

Insolvence jednoho z manželů zruší SJM podobně jako rozvod

Pokud se váš manžela/manželka dostali do insolvence, automaticky tím zaniklo společné jmění manželů, přestože manželství jako takové trvá i nadále. Zánik SJM může mít spoustu dopadů, které jsou při trvajícím manželství poměrně specifické. Informujte se u insolvenčního správce nebo v dluhové poradně.

O rozvodu informujte finanční instituce, u nichž jste klientem

Rozvod má dopad nejen na samotné finance, ale i na vaši klientskou situaci na finančním trhu. O rozvodu proto informujte banky, pojišťovny, spořitelny, ale i nebankovní finanční instituce, jste-li jejich klienty. Zejména na úvěry má rozvod významný dopad.

Byl manžel/manželka obmyšlenou osobou?

U některých finančních produktů, jako je penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a různé druhy životního pojištění, se určuje obmyšlená osoba. Je jí člověk, který dostane finanční obnos z těchto produktů v případě úmrtí majitele smlouvy. Jako obmyšlenou osobu často uvádíme své manžele a manželky. Po rozvodu je tak nutné obmyšlené osoby zkontrolovat a přepsat. 

Nebaví vás vyplňovat žádosti o půjčky po jedné?

Vyplňte pouze jeden formulář a my za vás prověříme všechny úvěrové společnosti na trhu. Zjistíme, kdo vám půjčku opravdu poskytne, a vy si můžete jen vybrat.